Nieuwste blog

Gemeenteraad Deventer ontwijkt haar verantwoordelijkheid

23 september 2014

Schermafbeelding 2014-09-24 om 00.25.11Het politiek seizoen is al weer enige tijd bezig. Er staan belangrijke veranderingen op de agenda ten aanzien van de zorg en de jeugdzorg. 2015 wordt in dat opzicht een belangrijk politiek jaar. Ik verwacht wel overgangsproblemen in deze verandering, maar zoals ik het van buiten kan zien wordt die ambtelijk goed voorbereid. Natuurlijk moeten er geen mensen tussen het wal en schip vallen, maar ik heb de verwachting dat daar snel op geanticipeerd zal en kan worden door het College van B&W. Dat het rijk meer taken neerlegt bij de lokale overheid, zal op termijn een verbetering blijken te zijn.

Slappe knieën?

Wat wel cruciaal is in dit proces is of onze raadsleden geen slappe knieën krijgen. Emotie, negatieve emotie, reageert vaak in de Deventer gemeenteraad. Dat vind ik vaak wat al te gemakkelijk. De controlerende rol  van een gemeenteraad is logisch, maar het gebeurt vaak met te weinig introspectie ten aanzien van de eigen keuzen. Men is reactief en er vindt nauwelijks debat plaats over visie en ideeën. de raad gedraagt zich te vaak als achterover leunende procuratiehouder.  Ik vind dat bijvoorbeeld heel erg sterk gelden voor het dossier stadskantoor. Het is duidelijk dat het te veel te zonnig is begroot. Dat is heel vervelend, ook is het voorspeld. Bovendien wordt het proces echter omgeven door geheimzinnigheid waar de stad van informatie wordt buitengesloten met het argument dat de aannemer niet wijzer gemaakt mag worden over het budget. Dat argument is zo onderuit te halen. Bouwkosten zijn geen hogere wiskunde en moderne bouwprocessen zijn niet gebaseerd op machtsdenken maar op ‘lean’ samenwerking van de ketenpartners in het bouwproces ( klik voor en voorbeeld op de afbeelding over lean bouwen)

De raad aanvaardt niet de consequenties van haar eigen keuzen

Met het aanspreken van andere potjes probeerde het College er geld bij te sprokkelen. Heel gemakkelijk zei de gemeenteraad daar vorige week nee tegen, met de opdracht aan het College dat het binnen het afgesproken budget moest. Ik heb vandaag een open brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin ik ze oproep zelf verantwoordelijkheid en de consequenties te aanvaarden voor de eigen besluitvorming. Nu beknibbelen op het budget, zoals de opdracht aan het college is, is niet realistisch, en op termijn duurkoop. De meerderheid van de raad heeft boter op haar hoofd, door haar zonnige voorstelling van zaken toen het besluit viel tot de bouw van een nieuw stadskantoor. Dan heb je ook de plicht om zelf realistische alternatieven aan te dragen.

In mijn open brief vraag ik om een paar zaken:

  • transparantie over de stand van zaken van het stadskantoor naar de stad,
  • afbouw van het stadskantoor conform het ontwerp, met aanvaarding van de consequentie van de onvermijdelijke budgetoverschrijding.
  • de extra dekking daarvoor realiseren door andere prestigieuze op stapel staande bouwprojecten anders te realiseren (geen nieuwbouw bibliotheek, maar verbouw, geen filmtheater als concurrent van de schouwburg en realisering van de museumfunctie in de oude SNS-bank.
  • stroomlijning van het ambtelijk apparaat door aan te sturen op een personele fusie met gemeenten in de Stedendriehoek, als gevolg daarvan kunnen bijvoorbeeld miljoenen bespaard worden op de inhuur van dure externe adviseurs.

Wil je de uitgebreide open brief lezen, klik dan op deze link  Open brief aan de gemeenteraad van Deventer

Tweets

jbd logo

Wij

Maak kennis met Jij bent Deventer:

Jij bent Deventer

Ik vind je leuk-actie

ik vind je leuk

Facebook

Jij bent Deventer

Gebruiker login